Aktualna oferta szkoleniowa:

 

 1. Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych LPG, kurs dla osób posiadających uprawnienia

 

2. Kurs kierowca wózków jezdniowych (widłowych) - wszystkie typy wraz z wymianą butli

 

3. Szkolenia diagnostów samochodowych

 

4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

 

    W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wydawania duplikatów zaświadczeń informujemy, że koszt wydania duplikatu zaświadczenia wynosi 30zł/szt. Duplikaty wydawane są po uprzednim dokonaniu opłaty przelewem na nasz rachunek oraz przesłaniu mailem na nasz adres biuro@fabrykawiedzy.slupsk.pl potwierdzenia dokonania wpłaty oraz wniosku o wydanie duplikatu.

    Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia ma zawierać: imię i nazwisko numer PESEL, datę ukończenia kursu i jego nazwę oraz adres, na jaki duplikat ma zostać wysłany.

    Duplikaty zaświadczeń wysyłane są wyłącznie pocztową przesyłką poleconą na adres wskazany we wniosku – dotyczy tylko obszaru Polski. Osobisty odbiór duplikatów zaświadczeń możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu.

    Okres realizacji zlecenia wydania duplikatu zaświadczenia wynosi do 14 dni  roboczych od dostarczenia kompletu dokumentów.